fbpx

Polityka prywatności

• • •

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych przez stronę internetową “strzelecki.biz”. Administrator strony internetowej zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Definicje

W niniejszej Polityce prywatności stosowane są następujące definicje:

 

 • Administrator – oznacza [nazwę firmy lub osoby odpowiedzialnej], która przetwarza dane osobowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
 • Dane osobowe – oznaczają informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Serwis – oznacza stronę internetową [nazwa strony], dostępną pod adresem [adres URL].
 • RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rodzaj zbieranych danych

Administrator Serwisu zbiera dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez Użytkowników w celu korzystania z usług oferowanych przez Serwis oraz w trakcie kontaktu z Administratorem. W szczególności Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 

 • imię i nazwisko
 • adres email
 • numer telefonu
 • dane logowania (adres IP, czas połączenia)
 • inne dane przekazane dobrowolnie przez użytkowników

Cel przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych przez Serwis oraz w celach marketingowych, promocyjnych i statystycznych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

 • zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych
 • niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym w szczególności prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych

 

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
Po tym okresie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Prawa użytkowników

Użytkownikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych:

 

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

Bezpieczeństwo danych

Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w tym zabezpieczyć je przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem oraz nieuprawnionym ujawnieniem.

Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które służą m.in. do zapamiętania preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik może w każdym momencie zablokować lub usunąć pliki cookies za pomocą odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kierować na adres e-mail lukas@strzeleckibiz

Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności w każdym czasie. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej Serwisu i wchodzą w życie od momentu ich opublikowania.